Dokumenty

Navigácia

 • DEŇ RODINY V MŠ

  Milí rodičia,

  Pôvodne plánovaný "Deň rodiny" sa nakoniec bude konať
  v stredu 23.5.2018 o 16:00 hod
  na dvore Materskej školy.

   

  Tešíme sa na vás...

 • Plánované akcie

  Milé deti, milí rodičia na nasledovné mesiace sme si pre Vás a našich najmenších pripravili: 

   

  • 27.4.2018 Návšteva Dopravného ihriska v Trnave
  • 10.5.2018 Deň matiek v ŠJ ZŠ
  • 15.5.2018 Deň rodiny
  • 21.5.2018 Viktor - Hudobné divadlo
  • 1.6.2018 MDD - súťaže na ihrisku
  • 12.6.2018 Školský výlet MŠ
 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné 90023
   

  Zápis detí do Materskej školy


  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Viničnom oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v Materskej škole, Hlavná 291, Viničné

  dňa 3. 5. 2018 v čase od 8.00 – 16:00 hod.

  Žiadosti sú k dispozícií v materskej škole denne od 6:30 – 17:00 hod.

  a na stránke základnej školy v časti - Dokumenty na stiahnutie.
   

  Prednostne budú prijaté deti:

  • s odloženou školskou dochádzkou

  • s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

  • dieťa, ktoré dovŕši piaty rok života k 31.8.2018

  • dieťa, ktoré k 31.8.2018 dovŕši tretí rok života
    

        Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží vyplnenú a od lekára potvrdenú žiadosť o prijatie do MŠ, rodný list dieťaťa a občianske  preukazy rodičov ( k nahliadnutiu).

                                                                                                                   Mgr. Jana Chrappová

  Vo Viničnom dňa 1. 3. 2018                                                                   riaditeľka ZŠ s MŠ

 • Oznam RÚVZ
  23. 10. 2017

  Do galérie Oznam RÚVZ boli pridané fotografie.

 • Šarkaniáda 2018
  12. 10. 2017

  Do galérie Šarkaniáda 2018 boli pridané fotografie.

 • Otvorenie Dopravného ihriska
  6. 10. 2017

  Do galérie Otvorenie Dopravného ihriska boli pridané fotografie.

 • Návšteva vo vojenskom útvare
  27. 9. 2017

  Do galérie Návšteva vo vojenskom útvare boli pridané fotografie.

 • Oznam Školskej jedálne

  25. 9. 2017

  Základná škola s materskou školou Hlavná 292/82,900 23 Viničné.

   

  Vedúca Š.J.   p. Orgonová Marta

  Tel. č. 033/6476156 ,  mobil 0903 647 379 , e mail skolskajedalen@vinicne.sk

   

  V ŠJ  sa pripravuje strava pre deti  MŠ, ZŠ, zamestnancov a dôchodcov.

   

  Príprava stravy:

  Stravu sa pripravuje vždy  z čerstvých surovín, ktoré nám dovážajú dodávatelia do zariadenia. Pri zostavovaní jedálneho lístka  spolupracuje  vedúca  ŠJ s kuchárkou. Jedálny lístok sa zostavuje podľa MSN s dodržaním výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie. Tovar sa objednáva  podľa  jedálneho lístka a počtu  stravníkov od určených dodávateľov.

  Jedlá  v danom týždni obsahujú  2 hlavné jedlá  s mäsovým pokrmom, 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa, 2  ľahšie jedlá /1 múčne sladké, 1 so zeleninovým alebo  mliečnym  pokrmom/. Odľahčené jedlá  sa  podávajú  v pondelok a piatok. Ku každému jedlu sa podáva nápoj. Ovocie sa podáva 1 až 2 krát do týždňa,  podľa finančných možností.

  Stravné sa platí mesiac dopredu, najneskôr do 15.v mesiaciTermín platby je nutné dodržiavať. K stravnému sa pripočítava režijný poplatok 1,40€ na mesiac.

  Preplatok za stravné sa odpočítava dva mesiace dozadu, napríklad preplatok za február sa odpočítava v mesiaci apríl.

  Spôsob platenia:

  1.   poštová poukážka - , 2. prevod z účtu, 3. trvalý príkaz / treba okrem sumy zadať variabilný symbol a do doplňujúcich údajov meno stravníka, prípadne aj triedu/.

  Číslo účtu na úhradu stravy  ŠJ: SK81 5600 0000 00663 900 6005

   

  Stravná  jednotka: v MŠ:                              Stravná jednotka pre ZŠ :
  Desiata       0,30 EUR                         I.stupeň          

  Obed          0,72 EUR                                          Obed          1,09 EUR

  Olovrant     0,25 EUR                       II.stupeň           

  Spolu         1,27 EUR.                                        Obed          1,16 EUR

                                 Stravnú jednotku počas mesiaca nemožno meniť!                                        

  Výdaj obedov

             Od 11,30 hod. – do 13,45 hod.

  Cudzí stravníci a výdaj obedov pre rodičov detí je od 11,00 hod. – do 11,30 hod.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy

  Strava sa prihlasuje aj odhlasuje deň vopred do 13,30 hod. Ak rodič nestihne stravu odhlásiť do určitej hodiny, alebo dieťa ochorie, má rodič právo si prísť pre stravu  do ŠJ do vlastných nádob, ale musí to vopred ohlásiť do ŠJ.  Pre stravu si rodič môže prísť iba v prvý deň neprítomnosti dieťaťa a na ďalšie dni je povinný dieťa  zo stravy odhlásiť. Stravu treba odhlasovať telefonicky, alebo osobne u vedúcej ŠJ, nie na emailovú adresu.

  Pre stravu si rodič chodí výlučne do ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  s vlastnými nádobami.

  Ak dieťa nastúpi do školky po chorobe a  je odhlásené na neurčito,
  tiež  je potrebné ho 
  nahlásiť na stravu deň vopred do 13,30 hod.

   

  Ďakujem za porozumenie a spoluprácu rodičov .                
   

  ved.ŠJ Orgonová Marta

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Sokoliar v MŠ

  13. 9. 2017

  Milí rodičia,

  Dnes sa deti zoznámili s lietajúcimi dravcami žijúcimi na našom území.
  Fotografie z ukážky si môžete prezrieť v Galérii.

 • Sokoliar v MŠ
  13. 9. 2017

  Do galérie Sokoliar v MŠ boli pridané fotografie.

 • Rodičovská schôdzka

  Rodičovská schôdzka
  10. 9. 2017

  Milí rodičia,

  touto cestou vás pozývame na Rodičovskú schôdzku,

  ktorá sa bude konať  19.9. 2017 o 16:30 hod. na jednotlivých triedach MŠ.

  ( triedy Mravčeková, Motýliková, Zajačiková a Lienková v budove MŠ, predškolské triedy v budove ZŠ).

   

  kolektív MŠ

 • Čo nás čaká v škôlke...

  Čo nás čaká v škôlke...
  10. 9. 2017

  Milí rodičia,
  chceli by sme vám oznámiť, čo vás a vaše deti najbližšie čaká ..
  .

  September:

   13.9. 2017 – Sokoliari na futbalovom ihrisku o 9:45
   19.9. 2017 – Rodičovské združenie o 16:30 na triedach
   26.9. 2017 – Fotenie detí ( kto má záujem zapíšte svoje deti na nástenke pred triedou)
   27.9. 2017 - Šarkaniada s rodičmi na futbalovom ihrisku o 16:30
                       Návšteva vojakov vo Viničnom (dátum upresníme)
                      Otvorenie dopravného ihriska v škôlke (dátum upresníme)

  Október:
  16.10. 2017 – Divadielko pod hríbikom – Perníková chalúpka v MŠ o 9:30 hod.
   26.10. 2017 – Tekvicová party v školskej jedálni o 16:00 s rodičmi

  November:
   7.11. 2017 – Sférické kino v MŠ – Podmorský svet o 9:00

 • OZNAM PRE RODIČOV

  30. 8. 2017

   

  Milí rodičia,

  Zoznamy detí a názov triedy, do ktorej patria
  nájdete na webovej stránke MŠ v sekcii "Triedy".

   

  kolektív MŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, 90023 Viničné

  Materská škola
  Hlavná 291
  90023 Viničné
 • 033/647 61 47
  0903 647 317

  033/6476288 (ZŠ)

Fotogaléria