Dokumenty

Navigácia

Platby a vecné plnenia

Poplatky v MŠ

 

Poplatky, ktoré sa hradia v Materskej škole:

Zákonný poplatok

15,- EUR / mesiac ( v platnosti od 1.1.2016, podľa VZN)

číslo účtu: 663 900 2004/5600 Prima banka
IBAN: SK50 5600 0000 0066 3900 2004

V správe pre adresáta uviesť: Zákonný poplatok za pobyt v MŠ,
meno dieťaťa.

 

Príspevok na dieťa7,-€

číslo účtu: 2911631259/1100, (IBAN: SK49 1100 0000 0029 1163 1259, swift: TATRSKBX)

Informácia pre príjemcu: meno dieťaťa

 

Strava

číslo účtu: 663 900 6005/5600
IBAN: SK81 5600 0000 0066 3900 6005

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, 90023 Viničné

  Materská škola
  Hlavná 291
  90023 Viničné
 • 033/647 61 47
  0903 647 317

  033/6476288 (ZŠ)

Fotogaléria