Dokumenty

Navigácia

O škôlke

Profil škôlky


Materská škola je situovaná v centre obce Viničné. Je štátnou materskou školou, ktorej zriaďovateľom je Obec Viničné a elokovaným pracoviskom Základnej školy.Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

V školskom roku 2008/2009 prešla materská škola celkovou rekonštrukciou. Získala úplne nový, účelný, estetický zladený interiér zariadený moderným nábytkom. Nachádzajú sa tu 4 triedy, ktoré navštevujú deti od 3 do 5 rokov. Deti sú rozdelené podľa veku. Okrem tried sa v budove nachádzajú tri stabilné spálne, výdajňa stravy, jedáleň, izolačka, kancelária, šatne, sklady výtvarných a edukačných pomôcok a sociálne zariadenia pre deti i dospelých. Ďalšie 2, predškolské triedy sa nachádzajú v budove ZŠ a navštevujú ich 5 - 6 ročné deti.  

 

Exteriér materskej školy tvorí školský dvor a veľká záhrada, ktoré slúžia na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Záhrada je vybavená pieskoviskom, preliezačkami, kolotočom, dreveným domčekom s kĺzačkou, hojdačkami a Živou učebňou.

 

.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, 90023 Viničné

  Materská škola
  Hlavná 291
  90023 Viničné
 • 033/647 61 47
  0903 647 317

  033/6476288 (ZŠ)

Fotogaléria